השופטת ד"ר איריס סורוקר על המהנדס רפאל גיל ומומחים נוספים:

השופטת ד"ר איריס סורוקר על המהנדס רפי גיל ומומחים נוספים: בשנת 2005, לפני כ- 14 שנים, התנהל…